Klub

Zarząd
Prezes – Robert Strzelczak
Wiceprezes – Sylwester Urbaniak
Skarbnik – Tomasz Kowalczyk
Sekretarz – Wojciech Śmiechowski
Członek Zarządu – Radosław Urbaniak

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący – Mariusz Galewski
Sekretarz – Mariusz Dziergwa
Członek – Artur Urbaniak